نمایه نویسندگان

آ

 • آراسته صالح کوه، نجمه الگوی رابطه زنجیره ای ویژگی های شغلی، خشنودی از شغل با رفتارهای نوآورانه [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 76-92]

ا

 • احمدی، نفیسه ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن راﻫﺒﺮدﻫﺎی روﻳﺎروﻳﻲ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 104-125]
 • اسمعیلی، معصومه مقایسه‌ی تأثیر دو شیوه ی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر نظریات مدرن و فرامدرن بر راهبردهای تنظیم هیجان معلمان: ارزشیابی مجددشناختی و فرونشانی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 124-144]
 • اکبرزاده، مهدی بررسی سودمندی هوش‌هیجانی در سازه­آرایی مسیر تحصیلی-شغلی دانش آموزان اول دبیرستان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 96-123]
 • امان اللهی، زهرا مقایسه‌ی تأثیر دو شیوه ی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر نظریات مدرن و فرامدرن بر راهبردهای تنظیم هیجان معلمان: ارزشیابی مجددشناختی و فرونشانی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 124-144]
 • امیدی فر، حنانه مقایسه و رابطه خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در زوجین هر دو و یکی شاغل ادارات دولتی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 50-67]
 • امینی شلمزاری، راضیه بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس نگرش های مسیر شغلی بی مرز [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 9-28]

ب

 • باغبان، ایران آرزوهای شغلی کودکان پیش‌دبستانی و دبستانی شهر اصفهان [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 9-28]
 • بشلیده، کیومرث تأثیر سرمایه‌های روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی‌گری بهزیستی حرفه‌ای و تعدیل‌گری هوش معنوی شغلی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 30-44]
 • بهامین، قباد بررسی رابطه بین اهمال‌کاری شغلی با وسواس و هوش هیجانی در کارمندان دانشگاه‌های علوم تحقیقات، آزاد و پیام نور ایلام [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 93-112]

پ

 • پرتوی نیا، رکسانا تاثیر آموزش مسیرشغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانشآموزان مقطع ابتدایی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 45-57]
 • پردلان، نوشین آموزش مشاوره مسیر شغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ممسنی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 58-77]
 • پورابراهیم، تقی مقایسه و رابطه خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در زوجین هر دو و یکی شاغل ادارات دولتی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 50-67]

ت

 • تاجیک، افسانه نقش واسطه‌ای استرس شغلی و فرسودگی هیجانی در رابطه رفتارهای مدنی اجباری با رضایت شغلی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 29-49]
 • تاجیک، عاطفه مقایسه‌ی تأثیر دو شیوه ی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر نظریات مدرن و فرامدرن بر راهبردهای تنظیم هیجان معلمان: ارزشیابی مجددشناختی و فرونشانی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 124-144]

ث

 • ثابت، مهرداد مقایسه مثبت‌اندیشی، رضایت شغلی و کیفیت زندگی حرفه‌ای دریانوردان و کارمندان خشکی شرکت ملی نفتکش ایران [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 78-95]

ح

 • حیدری، حسین ابعاد و مولفه های هویت شغلی؛ ارائه الگوی سنجش [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 152-179]
 • حیدری، زینب آموزش مشاوره مسیر شغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ممسنی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 58-77]
 • حسینیان، سیمین آرزوهای شغلی کودکان پیش‌دبستانی و دبستانی شهر اصفهان [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 9-28]
 • حسینیان، سیمین آموزش مشاوره مسیر شغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ممسنی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 58-77]
 • حقانی، محمود بررسی رابطه بین اهمال‌کاری شغلی با وسواس و هوش هیجانی در کارمندان دانشگاه‌های علوم تحقیقات، آزاد و پیام نور ایلام [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 93-112]

خ

 • خدادادی اندریه، فریده تاثیر آموزش مسیرشغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانشآموزان مقطع ابتدایی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 45-57]
 • خلج، فرزانه نقش واسطه‌ای استرس شغلی و فرسودگی هیجانی در رابطه رفتارهای مدنی اجباری با رضایت شغلی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 29-49]
 • خوش کنش، ابوالقاسم مقایسه و رابطه خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در زوجین هر دو و یکی شاغل ادارات دولتی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 50-67]
 • خوشنویسان، فاطمه بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه قابلیتهای عام اشتغال-زای مورد انتظار بازار کار با رویکرد کارآفرینی: یافته‌های یک مطالعه آمیخته [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 68-84]

د

 • دلاور، علی ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن راﻫﺒﺮدﻫﺎی روﻳﺎروﻳﻲ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 104-125]
 • دوستانی، پریسا تأثیر بازخورد هدف مسیر شغلی بر پایستگی تحصیلی: نقش میانجی فاصله با هدف مسیر شغلی و استرس مسیر شغلی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 49-67]
 • دولتی، مریم رابطه هوش عاطفی و هوش معنوی با استرس شغلی کارکنان بانک [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 93-123]

ر

 • ریاحی نیا، نصرت بررسی عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کتابداران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 145-163]
 • رزقی شیرسوار، دکتر هادی رابطه هوش عاطفی و هوش معنوی با استرس شغلی کارکنان بانک [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 93-123]
 • رسولی، آراس تاثیر آموزش مسیرشغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانشآموزان مقطع ابتدایی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 45-57]

ز

 • زارع بهرام آبادی، مهدی اثربخشی محدودیت و سازش بر فرسودگی شغلی کارکنان واحد اسنادپزشکی سازمان تأمین اجتماعی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 9-28]

س

 • ساداتی فیروزآبادی، سمیه ارائه مدلی برای تاب‌آوری شغلی معلمان بر اساس سبک مقابله‌ای و نقش واسطه‌ای باورهای مذهبی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 126-141]
 • سمیعی، فاطمه آرزوهای شغلی کودکان پیش‌دبستانی و دبستانی شهر اصفهان [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 9-28]

ش

 • شاوردی، تهمینه ابعاد و مولفه های هویت شغلی؛ ارائه الگوی سنجش [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 152-179]
 • شریفی، اشرف السادات اثربخشی محدودیت و سازش بر فرسودگی شغلی کارکنان واحد اسنادپزشکی سازمان تأمین اجتماعی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 9-28]
 • شفیع آبادی، عبدالله ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن راﻫﺒﺮدﻫﺎی روﻳﺎروﻳﻲ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 104-125]
 • شفیع آبادی، عبد الله امید اشتغال در چشم­ انداز زمان [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 85-103]
 • شفیع آبادی، عبد الله بررسی سودمندی هوش‌هیجانی در سازه­آرایی مسیر تحصیلی-شغلی دانش آموزان اول دبیرستان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 96-123]
 • شفیع‌آبادی، عبداله اثربخشی محدودیت و سازش بر فرسودگی شغلی کارکنان واحد اسنادپزشکی سازمان تأمین اجتماعی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 9-28]
 • شمسی، مرجان تأثیر سرمایه‌های روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی‌گری بهزیستی حرفه‌ای و تعدیل‌گری هوش معنوی شغلی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 30-44]
 • شنبدی، فاطمه بررسی کفایت شاخص‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی کارکن [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 9-29]

ص

 • صادقی، احمد تأثیر بازخورد هدف مسیر شغلی بر پایستگی تحصیلی: نقش میانجی فاصله با هدف مسیر شغلی و استرس مسیر شغلی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 49-67]

ط

 • طالب، محسن نقش واسطه‌ای استرس شغلی و فرسودگی هیجانی در رابطه رفتارهای مدنی اجباری با رضایت شغلی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 29-49]
 • طاهری، سارا بررسی ارتباط سرمایه روان شناختی با شادکامی ذهنی و عملکرد جنسی پرستاران زن بیمارستان های دولتی شهر قزوین [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 50-70]

ع

 • عابدی، محمدرضا امید اشتغال در چشم­ انداز زمان [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 85-103]
 • عابدی، محمدرضا بررسی سودمندی هوش‌هیجانی در سازه­آرایی مسیر تحصیلی-شغلی دانش آموزان اول دبیرستان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 96-123]
 • عابدی، محمدرضا MBTI II نوجوانان: سنجه‌ای برای سنجش شخصیت دانش آموزان متوسطه بر مبنای نسل دوم سنخ نمای مایرزبریگز [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 113-151]
 • عابدی، محمد رضا آرزوهای شغلی کودکان پیش‌دبستانی و دبستانی شهر اصفهان [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 9-28]
 • عبدالهی، ّبیژن بررسی عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کتابداران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 145-163]
 • عیسی مراد رودبنه، ابوالقاسم امید اشتغال در چشم­ انداز زمان [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 85-103]
 • عیسی مراد رودبنه، ابوالقاسم بررسی سودمندی هوش‌هیجانی در سازه­آرایی مسیر تحصیلی-شغلی دانش آموزان اول دبیرستان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 96-123]
 • علیخانی، مصطفی رابطه خودکارآمدی و تاب‌آوری با اثربخشی مدیران دوره‌ی متوسطه [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 124-138]
 • علیزاده، ابراهیم اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی: ساخت پرسشنامه ای مبتنی بر نظریه خصیصه مکنون [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 29-54]
 • علیزاده، مرجان تاثیر آموزش مسیرشغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانشآموزان مقطع ابتدایی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 45-57]

ق

 • قاسمی، غلامرضا MBTI II نوجوانان: سنجه‌ای برای سنجش شخصیت دانش آموزان متوسطه بر مبنای نسل دوم سنخ نمای مایرزبریگز [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 113-151]

ک

 • کاردان، شهریار رابطه خودکارآمدی و تاب‌آوری با اثربخشی مدیران دوره‌ی متوسطه [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 124-138]
 • کربلایی محمد میگونی، احمد مقایسه مثبت‌اندیشی، رضایت شغلی و کیفیت زندگی حرفه‌ای دریانوردان و کارمندان خشکی شرکت ملی نفتکش ایران [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 78-95]
 • کریمی، زهرا مقایسه مثبت‌اندیشی، رضایت شغلی و کیفیت زندگی حرفه‌ای دریانوردان و کارمندان خشکی شرکت ملی نفتکش ایران [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 78-95]
 • کریمیان، عدالت آموزش مشاوره مسیر شغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ممسنی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 58-77]
 • کعب عمیر، نوری بررسی کفایت شاخص‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی کارکن [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 9-29]

گ

 • گل پرور، محسن نقش واسطه‌ای استرس شغلی و فرسودگی هیجانی در رابطه رفتارهای مدنی اجباری با رضایت شغلی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 29-49]

م

 • محمدی، عبدالعباس بررسی رابطه بین اهمال‌کاری شغلی با وسواس و هوش هیجانی در کارمندان دانشگاه‌های علوم تحقیقات، آزاد و پیام نور ایلام [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 93-112]
 • مرادی، ایوب مقایسه و رابطه خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در زوجین هر دو و یکی شاغل ادارات دولتی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 50-67]
 • مصطفوی، محمد امید اشتغال در چشم­ انداز زمان [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 85-103]
 • مهداد، علی الگوی رابطه زنجیره ای ویژگی های شغلی، خشنودی از شغل با رفتارهای نوآورانه [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 76-92]
 • مهدیان، محمد جعفر رابطه خودکارآمدی و تاب‌آوری با اثربخشی مدیران دوره‌ی متوسطه [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 124-138]
 • مومنی، خدامراد رابطه خودکارآمدی و تاب‌آوری با اثربخشی مدیران دوره‌ی متوسطه [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 124-138]

ن

 • نظیری استانه، حاجیه بررسی عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کتابداران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 145-163]
 • نعامی، عبدالزهرا تأثیر سرمایه‌های روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی‌گری بهزیستی حرفه‌ای و تعدیل‌گری هوش معنوی شغلی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 30-44]
 • نیلفروشان، پریسا امید اشتغال در چشم­ انداز زمان [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 85-103]
 • نیلفروشان، پریسا بررسی سودمندی هوش‌هیجانی در سازه­آرایی مسیر تحصیلی-شغلی دانش آموزان اول دبیرستان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 96-123]
 • نیلفروشان، پریسا بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس نگرش های مسیر شغلی بی مرز [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 9-28]
 • نورانی کوتنایی، ژیلا ارائه مدلی برای تاب‌آوری شغلی معلمان بر اساس سبک مقابله‌ای و نقش واسطه‌ای باورهای مذهبی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 126-141]
 • نوری پورلیاولی، رقیه رابطه خودکارآمدی و تاب‌آوری با اثربخشی مدیران دوره‌ی متوسطه [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 124-138]

ه

ی

 • یزدانی، شهربانو تاثیر آموزش مسیرشغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانشآموزان مقطع ابتدایی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 45-57]