درباره نشریه

 فصلنامه علمی مشاوره شغلی و سازمانی وابسته به دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی است و مجله شغلی و سازمانی با همکاری انجمن مشاوره ایران منتشر می شود. انتشار این فصلنامه از سال ۱۳۸۶شروع و در سال ۱۳۸۹ بر اساس مصوبه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس نامه شماره (3/11/3783 مورخ 1389/3/17) امتیاز علمی _ پژوهشی کسب نمود. هدف فصلنامه انتشار پژوهش هایی اصیل با نوآوری در خور و شایسته در زمینه مشاوره شغلی و سازمانی است. در حال حاضر این مجله با چاپ منظم مقالات در قالب ۴ شماره در سال به دو زبان فارسی و انگلیسی، دستاوردهای علمی محققان کشور را در اختیار علاقمندان به موضوع های پژوهشی مرتبط قرار می دهد. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC، نظام استنادی بین المللی Doaj، پایگاه نشر دانش سامانه پند دانشگاه شهید بهشتی، SID، و پایگاه مجلات تخصصی نور و civilica نمایه می شود. و در نظام Isc دارای ضریب تاثیر است. 

رتبه در ارزیابی نشریات وزارت علوم در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ برابر با امتیاز (ب) می باشد. و تا کنون امتیاز "ب" دارد 

عضویت در شبکه های اجتماعی:

Linkedin

Academia

 

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

این فصلنامه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» استفاده می‌کند. 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

 اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی 

این مجوز امکان انتشار ، ترکیب مجدد ، تغییر جزئی و آثار اشتقاقی اثر شما را فقط برای مقاصد غیرتجاری می دهد. هرچند کارهای جدید آنها باید به اثر شما اشاره کند و غیرتجاری باشد اما نباید به کارهای مشتقشان تحت ضوابط یکسان مجوز بدهند.