فرایند پذیرش مقالات

مقالات ارسالی توسط نویسندگان محترم ابتدا توسط مدیر اجرایی نشریه مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد و در صورت رعایت اصول نگارش نشریات علمی در هیات تحریریه نشریه قرار می گیرد. این فرایند حداکثر ۱۵ روز طول می کشد. در صورت تایید مقاله توسط اکثریت اعضای هیات تحریریه، مقاله برای داور ارسال خواهد شد. در این مرحله به نویسنده در مورد تایید ارسال مقاله به داوری اطلاع رسانی می شود. پس از ارسال مقاله به داوری، حدود یک تا ۶ ماه طول می کشد تا فرایند داوری به نتیجه برسد و نتیجه اولیه به نویسندگان ارسال شود. 

نویسندگانی که مقالات آنها بایستی مورد بازنگری قرار بگیرد، بایستی ظرف مدت ۱۵ روز اصلاحات لازم را انجام داده و نسخه بازنگری شده مقاله را ارسال نمایند. در صورت تایید اصلاحات از سوی داوران و هیات تحریریه، مقاله برای ویراستاری علمی و ادبی ارسال خواهد شد. در این مرحله نیز ممکن است از نویسندگان خواسته شود تا تغییرات جزئی در مقاله ایجاد نماید. پس از پذیرش مقاله نویسندگان محترم باید هزینه چاپ را پرداخت نمایند. 

جهت اطلاع از فرآیند داوری اینجا را کلیک کنید.