تعداد مقالات: 246
26. رفتار شهروندی سازمانی: تاملی بر رابطه وجدان کاری، سازشپذیری با رفتارکاری مخرّب

دوره 5، شماره 7، پاییز 1390

خدانظر فرخ نژاد؛ قاسم سلیمی؛ بهرام فداییان


31. رابطه خودکارآمدی و عملکرد وظیفه: اثر تعدیلی عزت نفس سازمانی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394

علی مهداد؛ حسن خردمند مشعل؛ افسانه تاجیک


33. طراحی و آزمون الگویی از پیامدهای سازمانی برازندگی شغلی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 24-44

10.29252/jcoc.11.4.24

نجمه خواجه؛ سمیه زائری؛ افسانه تاجیک


35. تدوین مدل عوامل موثر بر حسادت کارکنان با استفاده از تکنیک دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای

دوره 12، شماره 44، پاییز 1399، صفحه 25-50

10.29252/jcoc.12.3.25

رضا یوسفی زنوز؛ اکبر حسن پور؛ مهدی مهذبی؛ بهرام موذنی


36. مقایسه حس انسجام و سبک های حل تعارض زناشویی زنان شاغل و خانه دار

دوره 10، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 27-42

مرضیه سادات ابراهیمی؛ سلمان زارعی؛ شیوا سلطانی نیا


37. ساختار عاملی و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس رسالت مسیر شغلی در بین دانشجویان پزشکی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 28-40

نوشین پردلان؛ محمدرضا برنا؛ صدف خلیجیان؛ مرجان سید طالبی


38. بررسی رابطه ابعاد موانع سازمانی با ابعاد انگیزش شغلی خودتعیین‌کنندگی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 29-50

نوری کعب عمیر؛ نگار جهاندیده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی


39. نقش واسطه‌ای استرس شغلی و فرسودگی هیجانی در رابطه رفتارهای مدنی اجباری با رضایت شغلی

دوره 8، شماره 26، بهار 1395، صفحه 29-49

محسن گل پرور؛ فرزانه خلج؛ افسانه تاجیک؛ محسن طالب


43. تأثیر سرمایه‌های روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی‌گری بهزیستی حرفه‌ای و تعدیل‌گری هوش معنوی شغلی

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 30-44

مرجان شمسی؛ عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی


45. تدوین فرصت یاب تحصیلی بومی بر اساس الگوی رغبت ر کروی تریسی در ایران

دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 31-48

10.29252/jcoc.12.1.31

لیلا حق شناس؛ محمد رضا عابدی؛ ایران باغبان؛ سیمین حسینیان


48. .طراحی مدل بهینه انعطاف پذیری منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی به روش استنتاج فازی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 33-68

غلامرضا اسگندری؛ دکتر نادر بهلولی؛ دکتر غلامرضا رحیمی؛ دکتر سید عبداله حجتی