تعداد مقالات: 246
1. بررسی تأثیر آموزش گروهی هوش هیجانی بر قابلیت استخدام دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 9-32

بتول تدین چهارسوقی؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان


2. آیا مولفه‌های سلامت روان‌شناختی محیط کار پیش‌بینی‌کننده ابعاد بیگانگی شغلی هستند؟

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 9-27

علی مهداد؛ ایران مهدیزادگان؛ مریم سوسن آبادی


3. بررسی نقش تعدیل‌گر حمایت اجتماعی و ارتباط آن با استرس و رضایت شغلی کارکنان منطقه‌ی فراساحلی پارس جنوبی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 9-28

شهناز طباطبایی؛ سیمین حسینیان؛ میثم متاجی؛ اعظم ملکی؛ مریم بحرینی؛ زیاد دهقان


4. آرزوهای شغلی کودکان پیش‌دبستانی و دبستانی شهر اصفهان

دوره 8، شماره 26، بهار 1395، صفحه 9-28

فاطمه سمیعی؛ ایران باغبان؛ محمد رضا عابدی؛ سیمین حسینیان


5. بررسی کفایت شاخص‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی کارکن

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 9-29

نوری کعب عمیر؛ فاطمه شنبدی؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی


6. اثربخشی محدودیت و سازش بر فرسودگی شغلی کارکنان واحد اسنادپزشکی سازمان تأمین اجتماعی

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 9-28

اشرف السادات شریفی؛ عبداله شفیع‌آبادی؛ مهدی زارع بهرام آبادی


7. بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس نگرش های مسیر شغلی بی مرز

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 9-28

راضیه امینی شلمزاری؛ پریسا نیلفروشان


9. تاثیر ایفای نقش و شباهت تمرین‌های شبیه‌سازی در کانون‌های ارزیابی وظیفه‌محور و بعدمحور در عملکرد کارکنان

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 9-32

نرگس السادات مرتضوی؛ حمیدرضا عریضی؛ زهره موسوی؛ عباس عباسپور


10. تاب آوری مسیر شغلی زنان : نقش انطباق پذیری و خودکار آمدی ‏

دوره 10، شماره 34، بهار 1397، صفحه 9-22

رویا نظری؛ فیض الله افرازی زاده؛ امیر حسن کوهی؛ سید رضا فاضلی؛ رضا بیرامی


14. سیر رشد اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان کارشناسی

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 9-24

10.29252/jcoc.11.1.9

حمیده عبدالحسینی؛ پریسا نیلفروشان؛ محمدرضا عابدی؛ سیمین حسینیان


16. شیوع اعتیاد به کار در بین کارکنان بیمارستان: نقش دلبستگی به خدا و معنویت در کار

دوره 11، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 9-32

10.29252/jcoc.11.3.9

سعید آریاپوران؛ محمد مرادی؛ مهرنوش گرجی چالسپاری


18. طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد مشاوره شغلی

دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 9-32

10.29252/jcoc.12.2.9

طیبه جعفری؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیومرث فرحبخش؛ عباس عباسپور؛ جلیل یونسی


19. طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای شادکامی در کار

دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 9-30

10.29252/jcoc.12.1.9

نسرین ارشدی؛ امیر فردوسی زاده؛ عبدالکاظم نیسی


23. بررسی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی شاخه کاردانش آموزش متوسطه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389

محبوبه عارفی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ سعیده نساج