دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأثیر مشاوره شغلی مبتنی بر رویکرد سازه گرایی بر برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و انطباق‌پذیری مسیر شغلی نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

10.48308/jcoc.2021.100606

انور دست باز؛ پریسا نیلفروشان؛ محمد رضا عابدی


فرآیندکاوی ترک خدمت موقت هوشمندانه؛ مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.48308/jcoc.2023.232633.1319

محمد حکاک؛ سید نجم الدین موسوی؛ حمید حسین زاده نیکوئی


قانون‌شکنی خیرخواهانه در سایه سبک رهبری خدمت‌گزار با نقش واسطه‌ای اخلاق حرفه-ای در کسب‌وکارهای خرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.48308/jcoc.2023.232674.1317

امین رستم زاده؛ ذکریا احمدیان


طراحی و اعتباریابی پرسشنامه تیپ‌شناسی شغلی پانیکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.48308/jcoc.2024.234964.1381

سیما عیوضی؛ وحید حقیقی؛ محمد علی فدایی


مدل یابی نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطه بین تعارض کار-خانواده با فرسودگی شغلی در کارکنان اقماری شرکت راه‌اندازی و بهره برداری صنایع نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.48308/jcoc.2024.234748.1377

عاطفه اسفندیاری مقدم؛ محمد ملک زاده؛ شیرعلی خرامین


هویت شغلی دانشجویان دکتری: بازیگر اجتماعی یا عامل با انگیزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.48308/jcoc.2024.234830.1379

محمد رضا عابدی؛ معصومه اسحقی گرجی؛ اعظم نقوی


ارائه مدل توانایی نوآوری اعضای هیأت علمی بر اساس مرزگستری دانشگاهی با میانجیگری بازآفرینی شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1403

10.48308/jcoc.2024.235816.1392

سعید نوراللهی؛ سیروس قنبری