کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
جهت‌گیری‌های روان‌شناختی و عملکردی افراد کارآفرین

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 37-56

10.48308/jcoc.2022.103038

ایمان یوسف زاده؛ محمد رضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان


فراتحلیل همبسته‌های روانشناختی کارآفرینی در ایران

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 55-70

10.48308/jcoc.2021.100600

لیلا حشمتی فر؛ محمد جواد لیاقت دار؛ احمد عابدی