اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 794
تعداد پذیرش 319
تعداد پذیرش بدون داوری 74
تعداد عدم پذیرش 376
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 186

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 320
تعداد مشاهده مقاله 1175959
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 333625
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 75 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 86 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 1047 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1853 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 72 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 61 روز
درصد پذیرش 40 %