اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 758
تعداد پذیرش 311
تعداد پذیرش بدون داوری 74
تعداد عدم پذیرش 348
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 181

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 308
تعداد مشاهده مقاله 298895
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 149991
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 79 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 1072 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1853 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 74 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 63 روز
درصد پذیرش 41 %