اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 643
تعداد پذیرش 286
تعداد پذیرش بدون داوری 74
تعداد عدم پذیرش 254
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 133

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 282
تعداد مشاهده مقاله 150378
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 93254
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 93 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 108 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 1157 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1853 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 90 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 84 روز
درصد پذیرش 44 %