اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 571
تعداد پذیرش 269
تعداد پذیرش بدون داوری 74
تعداد عدم پذیرش 191
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 117

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 263
تعداد مشاهده مقاله 96782
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 57088
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 108 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 149 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 1223 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1853 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 96 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 94 روز
درصد پذیرش 47 %