اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 469
تعداد پذیرش 251
تعداد پذیرش بدون داوری 74
تعداد عدم پذیرش 108
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 76

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 246
تعداد مشاهده مقاله 63290
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 36382
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 126 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 288 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 1303 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1853 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 90 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 67 روز
درصد پذیرش 54 %