اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 696
تعداد پذیرش 297
تعداد پذیرش بدون داوری 74
تعداد عدم پذیرش 298
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 159

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 297
تعداد مشاهده مقاله 206078
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 118962
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 86 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 98 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 1117 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1853 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 71 روز
درصد پذیرش 43 %