اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 430
تعداد پذیرش 248
تعداد پذیرش بدون داوری 74
تعداد عدم پذیرش 57
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 38

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 246
تعداد مشاهده مقاله 47125
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 23773
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 137 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 325 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 1322 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1853 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 88 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 73 روز
درصد پذیرش 58 %