اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 617
تعداد پذیرش 273
تعداد پذیرش بدون داوری 74
تعداد عدم پذیرش 218
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 130

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 268
تعداد مشاهده مقاله 108802
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 66837
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 100 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 138 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 1207 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1853 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 90 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 85 روز
درصد پذیرش 44 %