نویسنده = پریسا نیلفروشان
تأثیر مشاوره شغلی مبتنی بر رویکرد سازه گرایی بر برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و انطباق‌پذیری مسیر شغلی نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

10.48308/jcoc.2021.100606

انور دست باز؛ پریسا نیلفروشان؛ محمد رضا عابدی


جهت‌گیری‌های روان‌شناختی و عملکردی افراد کارآفرین

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 37-56

10.48308/jcoc.2022.103038

ایمان یوسف زاده؛ محمد رضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان


نقش وسواس در رشد مسیر شغلی، تصمیم‌گیری شغلی و هویت شغلی دانشجویان

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-20

10.48308/jcoc.2022.100620

فاطمه سلطان زاده جزی؛ پریسا نیلفروشان؛ محمدرضا عابدی؛ احمد صادقی


اثربخشی مشاوره مسیر شغلی بر چالش های اشتغال زنان و کیفیت زندگی کاری آنان در صنعت

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 9-24

10.48308/jcoc.2021.100595

محمد رضا عابدی؛ سارا محمدی؛ پریسا نیلفروشان؛ حمیدرضا عریضی


سیر رشد اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان کارشناسی

دوره 11، شماره 38، فروردین 1398، صفحه 9-24

10.29252/jcoc.11.1.9

حمیده عبدالحسینی؛ پریسا نیلفروشان؛ محمدرضا عابدی؛ سیمین حسینیان


بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس نگرش های مسیر شغلی بی مرز

دوره 8، شماره 29، دی 1395، صفحه 9-28

راضیه امینی شلمزاری؛ پریسا نیلفروشان