کلیدواژه‌ها = اشتیاق شغلی
تعداد مقالات: 5
1. نقش واسطه‌ای تعالی‌یابی شغلی در رابطه بین انطباق‌پذیری مسیر شغلی با اشتیاق شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

سلمان زارعی


2. بررسی تاثیر ویژگی‌های شخصیتی بر موفقیت شغلی با نقش میانجی اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 49-72

10.29252/jcoc.12.1.49

اسماعیل سلیمانی؛ رقیه نوری پور لیاولی؛ حسن احمدی؛ مینا معینی