نویسنده = حسن رضا زین آبادی
واکاوی نقش مدیران مدارس در تشکیل و استمرار اجتماع یادگیری حرفه‌ای معلمان

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 125-148

10.48308/jcoc.2023.232597.1314

منیره زمانی؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم


تأملی بر ویژگی‌های معلمان مبتلا به فلات شغلی: یافته‌های یک مرور نظام‌مند

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 65-80

10.48308/jcoc.2022.102633

حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان؛ زهرا کائیدی