کلیدواژه‌ها = پرسشنامه
طراحی و اعتباریابی پرسشنامه تیپ‌شناسی شغلی پانیکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.48308/jcoc.2024.234964.1381

سیما عیوضی؛ وحید حقیقی؛ محمد علی فدایی


پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه نهادینه شدن شغلی در بین کارکنان

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 41-54

10.48308/jcoc.2021.100610

محمد رضا اردلان؛ فریبرز عرفانی زاده؛ وحید سلطانزاده