کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های شخصیتی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر ویژگی‌های شخصیتی بر موفقیت شغلی با نقش میانجی اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 49-72

10.29252/jcoc.12.1.49

اسماعیل سلیمانی؛ رقیه نوری پور لیاولی؛ حسن احمدی؛ مینا معینی


2. بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی (NEO-FFI) با تعارض و تسهیل شغلی ـ خانواد گی در بین دبیران متوسطه عمومی منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 108-127

نسرین جوشقانی؛ حسن اسدزاده؛ جمشید جراره؛ ابوالقاسم خوش کنش؛ علیرضا محمدی آریا