کلیدواژه‌ها = معلمان
مطالعه کیفی ابعاد و عوامل موثر بر شکل گیری طفره روی معلمان

دوره 12، شماره 45، بهمن 1399، صفحه 53-70

10.52547/jcoc.12.4.53

سهیلا مختاری؛ حسن رضا زین آبادی