کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
فراتحلیل همبسته‌های نگرش کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 43-62

10.48308/jcoc.2022.103318

محدثه Mohadese؛ حسین عبداللهی؛ محمد عزیزی؛ مرتضی طاهری


فراتحلیل همبسته‌های روانشناختی کارآفرینی در ایران

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 55-70

10.48308/jcoc.2021.100600

لیلا حشمتی فر؛ محمد جواد لیاقت دار؛ احمد عابدی