نویسنده = ������������ ������������
نقش واسطه‌ای استرس شغلی و فرسودگی هیجانی در رابطه رفتارهای مدنی اجباری با رضایت شغلی

دوره 8، شماره 26، فروردین 1395، صفحه 29-49

محسن گل پرور؛ فرزانه خلج؛ افسانه تاجیک؛ محسن طالب


رابطه خودکارآمدی و عملکرد وظیفه: اثر تعدیلی عزت نفس سازمانی

دوره 7، شماره 26، دی 1394

علی مهداد؛ حسن خردمند مشعل؛ افسانه تاجیک