کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه مدل رضایت شغلی براساس اخلاق سازمانی، کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

آراس رسولی؛ سروه اسعدی؛ افسانه تاجیک


2. بررسی رابطة خودپنداره، کیفیت زندگی و سلامت روانی مربیان مهدکودک استان تهران

دوره 6، شماره 20، بهار 1393

سیمین حسینیان؛ سوگند قاسم زاده؛ زهره انوشه؛ آراس رسولی


3. پیش بینی کیفیت زندگی معلمان زن براساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی

دوره 5، شماره 9، بهار 1390

ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺣـﺴﻴﻨﻴﺎن؛ ﺳـﻮﮔﻨﺪ ﻗﺎﺳـﻢزاده؛ ﻣﺎﻧـﺪاﻧﺎ ﻧﻴﻜﻨﺎم