کلیدواژه‌ها = رشد شغلی
تحلیل مضمون عوامل خانوادگی موثر بر فرآیند رشد مسیر شغلی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1402

10.48308/jcoc.2023.233119.1330

مجتبی حقانی زمیدانی؛ آرمان سلیمی کوچی


عوامل والدینی موثر بر رشد شغلی: یک مطالعه کیفی

دوره 10، شماره 34، فروردین 1397، صفحه 113-136

زینب گل پیچ؛ علی محمد نظری؛ عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ عبدالرحیم کسایی اصفهانی


بررسی سودمندی هوش‌هیجانی در سازه­آرایی مسیر تحصیلی-شغلی دانش آموزان اول دبیرستان

دوره 8، شماره 27، تیر 1395، صفحه 96-123

محمدرضا عابدی؛ مهدی اکبرزاده؛ عبد الله شفیع آبادی؛ پریسا نیلفروشان؛ ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه