کلیدواژه‌ها = فرسودگی شغلی
تعداد مقالات: 6
2. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر فرسودگی شغلی و خوش بینی آموزشی در معلمان ابتدایی

دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 51-72

10.52547/jcoc.12.2.51

نواب کاظمی؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ وحید رسول زاده؛ سید تقی محمدی


4. فرسودگی شغلی و عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با آن در بین حسابداران شاغل در شرکت‌های دولتی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 73-92

سپیده راجی زاده؛ حجت اله زنگی‌آبادی زنگی آبادی


5. بررسی تاثیر منبع کنترل در فرسودگی شغلی آموزشیاران زن نهضت سوادآموزی شهر تهران

دوره 5، شماره 8، زمستان 1390

ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ؛ زﻫﺮا آراﺳﺘﻪ ﻧﻈﺮ؛ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﻌﻤﺎر


6. رابطه بین پنج عامل اصلی شخصیت و فرسودگی شغلی در میان مشاوران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389

شهناز محمدی؛ علیرضا محمودنیا