نویسنده = ������������������ ��������
امید به انتخاب شغل: بررسی نقش اهمال کاری تحصیلی و انگیزش تحصیلی

دوره 11، شماره 40، مهر 1398، صفحه 115-136

10.29252/jcoc.11.3.115

سهراب عبدی زرین؛ سعیده شریفیانا؛ مهدی اکبرزاده


ساختار رغبتهای شغلی دانشجویان در دانشگاه اصفهان: مقایسه مدل هالند و گاتی

دوره 10، شماره 35، تیر 1397، صفحه 43-60

مهدی اکبرزاده؛ فائزه هزاردستان؛ محمد مصطفوی


بررسی سودمندی هوش‌هیجانی در سازه­آرایی مسیر تحصیلی-شغلی دانش آموزان اول دبیرستان

دوره 8، شماره 27، تیر 1395، صفحه 96-123

محمدرضا عابدی؛ مهدی اکبرزاده؛ عبد الله شفیع آبادی؛ پریسا نیلفروشان؛ ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه