نویسنده = محمد رضا عابدی
آرزوهای شغلی کودکان پیش‌دبستانی و دبستانی شهر اصفهان

دوره 8، شماره 26، فروردین 1395، صفحه 9-28

فاطمه سمیعی؛ ایران باغبان؛ محمد رضا عابدی؛ سیمین حسینیان


بررسی تأثیر آموزش گروهی هوش هیجانی بر قابلیت استخدام دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

دوره 4، شماره 5، اردیبهشت 1389

بتول تدین چهارسوقی؛ محمد رضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان