کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی کاری
اثربخشی برنامه آموزش بهبود کیفیت زندگی کاری بر تعارض کار-خانواده و خودشکوفایی کارکنان بر اساس نقش تعدیل گر امنیت شغلی ادراک شده و خوش بینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

10.48308/jcoc.2021.100604

امین برازنده؛ حسین سماواتیان؛ ابوالقاسم نوری؛ محمد رضا عابدی


بررسی نقش ذهن آگاهی و اشتیاق شغلی در پیش‌بینی کیفیت زندگی کاری پرستاران

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 95-112

10.48308/jcoc.2022.103025

سمیه سعیدی؛ یعقوب وکیلی؛ فریناز عمادی؛ معصومه گودرزوند چگینی؛ دکتر رقیه نوری پور لیاولی


اثربخشی مشاوره مسیر شغلی بر چالش های اشتغال زنان و کیفیت زندگی کاری آنان در صنعت

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 9-24

10.48308/jcoc.2021.100595

محمد رضا عابدی؛ سارا محمدی؛ پریسا نیلفروشان؛ حمیدرضا عریضی