نویسنده = مصطفوی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. ساختار رغبتهای شغلی دانشجویان در دانشگاه اصفهان: مقایسه مدل هالند و گاتی

دوره 10، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 43-60

مهدی اکبرزاده؛ فائزه هزاردستان؛ محمد مصطفوی


2. امید اشتغال در چشم­ انداز زمان

دوره 8، شماره 26، بهار 1395، صفحه 85-103

محمدرضا عابدی؛ محمد مصطفوی؛ عبد الله شفیع آبادی؛ پریسا نیلفروشان؛ ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه