کلیدواژه‌ها = کارکنان بیمارستان
تعداد مقالات: 2
1. شیوع اعتیاد به کار در بین کارکنان بیمارستان: نقش دلبستگی به خدا و معنویت در کار

دوره 11، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 9-32

10.29252/jcoc.11.3.9

سعید آریاپوران؛ محمد مرادی؛ مهرنوش گرجی چالسپاری


2. رابطه خودکارآمدی و عملکرد وظیفه: اثر تعدیلی عزت نفس سازمانی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394

علی مهداد؛ حسن خردمند مشعل؛ افسانه تاجیک