کلیدواژه‌ها = آزمون رضایت شغلی JDI و آزمون فرسودگی شغلی مسلش
تعداد مقالات: 1
1. ساخت، اعتباریابی و روایی سنجی آزمون آسیب شناسی شغلی اصفهان

دوره 4، شماره 5، بهار 1389

فاطمه السادات دیباج؛ فاطمه بهرامی؛ محمدرضا بهرامی