نویسنده = اصغر شریفی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل پیش بینی رهبری اخلاقی بر اساس متغیرهای هنجاری و فردی (رفتاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

محمد نقی ایمانی؛ زهره یوسفی؛ اصغر شریفی


2. ارائه مدل بازگشت سرمایه در آموزش و بهسازی منابع انسانی( مورد مطالعه: شهرداری تهران)

دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 179-198

10.29252/jcoc.12.1.179

محمد نقی ایمانی؛ سکینه رضائی سیروس؛ اصغر شریفی