نویسنده = اقاجانی، دکتر طهمورث
تعداد مقالات: 1
1. کاربست مدل‌سازی ساختاری-تفسیری در طراحی الگوی جاودانگی مدیران در نظام‌بانکی ایران (مطالعه موردی: بانک سینا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

نسرین کوروش زاده؛ روح اله سمیعی؛ محمودرضا مستقیمی؛ دکتر طهمورث اقاجانی