نویسنده = عرفانی زاده، فریبرز
تعداد مقالات: 1
1. پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه نهادینه شدن شغلی در بین کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

محمد رضا اردلان؛ فریبرز عرفانی زاده؛ وحید سلطانزاده