نویسنده = زنگی آبادی، حجت اله زنگی‌آبادی
تعداد مقالات: 1
1. فرسودگی شغلی و عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با آن در بین حسابداران شاغل در شرکت‌های دولتی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 73-92

سپیده راجی زاده؛ حجت اله زنگی‌آبادی زنگی آبادی