palette

مشاوره شغلی و سازمانی

شماره جاری : دوره 11، شماره 41، زمستان 1398

شاپا چاپی : 2008-1626

شاپا الکترونیکی : 2645-3320

امروزه مشاوره به عنوان یکی از حوزه های علمی و در حال رشد به صنعتی متحول و بزرگ مبدل گشته است که همه مدیران سطوح مختلف سازمان ها نیازمند بهره گیری از خدمات بی بدیل آن می باشند.

فصلنامه علمی و پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی دانشگاه شهید بهشتی به­ منظور تبادل­ نظر درباره یافته­ های مرتبط با حوزه های  مشاوره شغلی و سازمانی منتشر می­شود، و آن­ دسته از مقالات پژوهشی اصیل که قبلاً در مجلات علمی به چاپ نرسیده باشد را جهت داوری پذیرفته و در صورت تایید به ترتیب اولویت به چاپ می­رساند.

نمایه شده در پایگاه داده: Google Scholar و ISC و DOAJ و Magiran

 

 

اهداف و زمینه ها:

whatshotمقالات پر مخاطب
بررسی ارتباط سرمایه روان شناختی با شادکامی ذهنی و عملکرد جنسی پرستاران زن بیمارستان های دولتی شهر قزوین ابعاد و مولفه های هویت شغلی؛ ارائه الگوی سنجش مقایسه و رابطه خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در زوجین هر دو و یکی شاغل ادارات دولتی رابطه سبک رهبری خدمتگزار و یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی معلمان مدارس استثنایی بررسی مفهوم و مولفههای نظریه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست و ساخت ابزاری برای سنجش آن در بین معلمان زن منطقه 15 تهران در سال تحصیلی 1390-1389 نقش میانجیگری خودکارآمدی، انگیزش شغلی، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی و مدیریت زمان در رابطه ی با سلامت روان و اهمال‌کاری در سازمان آموزش و پرورش بررسی رابطه بین ادراک سیاست‌های سازمانی با خودکارآمدی شغلی و دلبستگی شغلی رابطه ابعاد انگیزش شغلی خودتعیینکنندگی با اشتیاق شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان بررسی اثرعلّی مشارکت در تصمیم‌گیری بر تعهد و رضایت شغلی: آزمون نقش میانجی ویژگی‌های شغلی و عملکرد در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه بررسي رابطه بين عزت نفس سازماني با تعهد سازماني و رضايت شغلي در كاركنان آموزش و پرورش
new_releasesآخرین مقالات چاپ شده
بررسی رابطه تعارض کار – خانواده و تعارض زناشویی با نقش واسطه‌ای سرمایه روانشناختی ارائه مدل سیستمی توسعه منابع انسانی و سازمانی با تأکید بر شاخص‌های اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان و مراکز تابعه شناسایی ابعاد، مؤلفه و شاخص‌های مدیریت استعداد (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی مازندران) اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنش شغلی و پریشانی روان‌شناختی پرستاران شاغل در بخش مراقبت‌های ویژه بازشناسایی و بهینه‌سازی شاخص‌های موثر بر رفتار سازمانی در ورزش کشور بر مبنای اصول توسعه پایدار (مطالعه موردی: رشته ورزشی تنیس) اثر بخشی مراقبه متعالی بر اضطراب افسردگی، پریشانی، سلامت عمومی، نشانگان مشکلات رفتاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران رابطه صفات شخصیت و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری منطقه 22 الگوی ساختاری نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی تببين وفاداري در فروشگاه‎هاي زنجيره‎اي با رويکرد پژوهش آميخته طراحی مدل برندمنابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران به روش فراترکیب
watch_laterمقالات در دست چاپ

آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا بدین وسیله از چاپ مطالب جدید باخبر شوید.

email