اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 419
تعداد پذیرش 248
تعداد پذیرش بدون داوری 74
تعداد عدم پذیرش 48
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 33

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 246
تعداد مشاهده مقاله 13346
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5555
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 141 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 390 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 1322 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1853 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 82 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 71 روز
درصد پذیرش 59 %