سیاست حق مولف

اعلامیه حق چاپ 
این یک مجله با دسترسی آزاد است که تحت شرایط مجوز بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0  توزیع می‌شود که استفاده، توزیع، اقتباس، و بازتولید نامحدود را در هر رسانه‌ای مجاز می‌سازد، مشروط بر اینکه کار اصلی به درستی ذکر شده باشد. 

به عنوان شرط انتشار درفصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، همه نویسندگان با شرایط زیر مجوز/ مالکیت حق نسخه‌برداری موافقت می‌کنند:
⦁    اولین حقوق انتشار برای اثر اصلی پذیرفته شده برای انتشار به فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی اعطا می شود، اما حق چاپ برای همه آثار منتشر شده در مجله توسط نویسنده یا نویسنده (ها) محفوظ است. آثار منتشر شده در فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی تحت مجوز ⦁    Creative Commons Attribution License (CC BY)  توزیع خواهد شد. با اعطای مجوز CC BY در کار خود، نویسندگان مالکیت حق چاپ اثر را حفظ می کنند، اما به دیگران اجازه صریح برای دانلود، استفاده مجدد، چاپ مجدد، تغییر، توزیع و/ یا کپی اثر را می دهند، تا زمانی که منبع اصلی و نویسنده (های) به درستی ذکر شده است (یعنی یک استناد کامل کتابشناختی و پیوند به وب سایت فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی) هیچ مجوزی از نویسنده (ها) یا ناشران برای چنین استفاده ای لازم نیست. طبق شرایط مجوزCC BY، هرگونه استفاده مجدد یا توزیع مجدد باید شرایط اصلی مجوز CC BY اثر را نشان دهد. در صورت وجود شرایط تسهیل کننده معقول، ممکن است استثنائات مربوط به استفاده از مجوز CC BY به صلاحدید سردبیران اعطا شود. چنین استثناهایی باید به صورت کتبی توسط سردبیران مجله اعطا شود. در صورت عدم وجود استثناء کتبی، مجوز CC BY برای تمامی آثار منتشر شده اعمال خواهد شد.
⦁    نویسندگان می‌توانند با تأیید انتشار اولیه آن در فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، قراردادهای جداگانه و دیگری را برای توزیع غیر انحصاری نسخه منتشر شده کار منعقد کنند.

نویسندگان مجاز هستند آثار خود را به صورت آنلاین در مخازن نهادی/انضباطی یا در وب سایت خود پست کنند. نسخه‌های پیش‌چاپی که به‌صورت آنلاین ارسال می‌شوند، باید به محض در دسترس قرار گرفتن شماره، شامل یک نقل قول و پیوند به نسخه نهایی منتشر شده در فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی باشد. نسخه‌های پس از چاپ (از جمله PDF نهایی ناشر) باید شامل یک نقل قول و پیوند به وب‌سایت مجله باشد. 

این مسئولیت نویسندگان خواهد بود که از کلیه مجوزهای حق چاپ لازم برای استفاده از مطالب شخص ثالث در نسخه خطی خود محافظت کنند. نویسندگان باید مدارک کتبی این مجوز را پس از پذیرش نسخه خطی خود ارائه دهند.