مجوز دسترسی


مجوزهای ارائه شده توسط مجله

مقالات منتشر شده در این مجله تحت مجوز  Creative Commons Attribution 4.0 International منتشر می‌شوند که استفاده، توزیع، و ایجاد مشتقات را آزاد می‌سازد، تا زمانی که مجوز تغییر نکرده و به وضوح ذکر شود و نویسنده اصلی منتسب شود.
 
این اثر تحت مجوز Creative Commons Attribution 4.0  بین المللی مجوز دارد

 


مجوز دارای ویژگیهای زیر است:
اشتراک گذاری -  مطالب را در هر رسانه یا قالبی کپی و دوباره توزیع کنید
تطبیق  - دوباره میکس، تبدیل، و ساخت بر روی مواد برای هر منظور، حتی تجاری.
تحت شرایط زیر:
منبع - شما باید اعتبار مناسب را قائل شوید، پیوندی به مجوز ارائه دهید و مشخص کنید که آیا تغییراتی ایجاد شده است یا خیر. شما ممکن است این کار را به هر شکل معقولی انجام دهید، اما نه به نحوی که نشان دهد مجوز دهنده شما یا استفاده شما را تایید می کند.
بدون محدودیت اضافی  - شما نمی توانید از اصطلاحات قانونی یا اقدامات فن آوری استفاده کنید که به طور قانونی دیگران را از انجام هر کاری که مجوز اجازه می دهد محدود می کند.