بیانیه دسترسی باز

دسترسی به تمامی مقاله‌های این مجله آزاد و رایگان است و مقاله‌ها بلافاصله پس از انتشار در وب‌سایت نشریه قابل دسترس خواهند بود.  فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)   منتشر می‌شود. در این مجله و تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان تمامی حقوق از جمله حق چاپ (کپی رایت) محتوای خود را حفظ می‌کنند، اما به کاربران اجازه می‌دهند تا در صورت استناد صحیح به نویسندگان و نشریه، محتوا را بارگیری، استفاده مجدد، چاپ مجدد، تغییر، توزیع و/ یا کپی کنند. 
در این نشریه نویسندگان صاحب حق چاپ (کپی رایت) محتوای مقالات می‌باشند. 
این مجوز به کاربران امکان کپی و توزیع مجدد مقاله را تحت شرایط زیر می‌دهد:
⦁    اشتراک گذاری - مطالب را در هر رسانه یا قالبی کپی و دوباره توزیع کنید.
⦁    تطبیق - ترکیب دوباره، تبدیل، و ساخت بر روی مواد برای هر منظور، حتی تجاری.
مزایای دسترسی باز برای نویسندگان عبارتند از:
⦁    نویسندگان حق چاپ آثار خود را حفظ می‌کنند.
⦁    دسترسی رایگان برای همه کاربران در سراسر جهان.
⦁    افزایش دید و خوانندگان.
⦁    بدون محدودیت مکانی.
⦁    انتشار سریع.