سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

با سلام و احترام 

نشریه مشاوره شغلی و سازمانی جهت اشتراک هر شماره از نشریه مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال دریافت مینماید و لطفاپس از واریز  این مبلغ به حساب دانشگاه شهید بهشتی رسید را به ایمیل نشریه ارسال بفرمایید.