کلیدواژه‌ها = استرس ‌شغلی- کارکنان بانک- هوش عاطفی- هوش معنوی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه هوش عاطفی و هوش معنوی با استرس شغلی کارکنان بانک

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 93-123

مریم دولتی؛ دکتر هادی رزقی شیرسوار