نویسنده = افسانه تاجیک
تعداد مقالات: 5
1. ارائه مدل رضایت شغلی براساس اخلاق سازمانی، کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

آراس رسولی؛ سروه اسعدی؛ افسانه تاجیک


2. طراحی و آزمون الگویی از پیامدهای سازمانی برازندگی شغلی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 24-44

10.29252/jcoc.11.4.24

نجمه خواجه؛ سمیه زائری؛ افسانه تاجیک