نویسنده = علی مهداد
تعداد مقالات: 6
5. الگوی رابطه زنجیره ای ویژگی های شغلی، خشنودی از شغل با رفتارهای نوآورانه

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 76-92

نجمه آراسته صالح کوه؛ علی مهداد


6. آیا مولفه‌های سلامت روان‌شناختی محیط کار پیش‌بینی‌کننده ابعاد بیگانگی شغلی هستند؟

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 9-27

علی مهداد؛ ایران مهدیزادگان؛ مریم سوسن آبادی