کلیدواژه‌ها = کارکنان
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه اثربخشی مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی با نظریه سازه‌گرایی مسیر شغلی بر بهزیستی و انطباق-پذیری شغلی کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

سید هادی سید علی تبار؛ محمد رضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان


2. پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه نهادینه شدن شغلی در بین کارکنان

دوره 13، شماره 46، بهار 1400، صفحه 41-54

10.52547/Jcoc.13.1.41

محمد رضا اردلان؛ فریبرز عرفانی زاده؛ وحید سلطانزاده


3. اثربخشی آموزش هوش مثبت بر عملکرد معنوی و بهزیستی روانشناختی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار

دوره 12، شماره 44، پاییز 1399، صفحه 87-106

10.52547/jcoc.12.3.87

شاهرخ مکوند حسینی؛ سیده زهرا مداح کرانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ پرویز صباحی؛ محمود نجفی


5. بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و نوبت‌کاری در کارکنان کارخانه تهران سفالین ورامین

دوره 5، شماره 8، زمستان 1390

شهناز ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛ رﺿﺎ زﻳﺎری؛ محبوبه ﺣﺎﺟﻴﺎن