نویسنده = افسانه تاجیک
تعداد مقالات: 4
1. نقش واسطه‌ای استرس شغلی و فرسودگی هیجانی در رابطه رفتارهای مدنی اجباری با رضایت شغلی

دوره 8، شماره 26، بهار 1395، صفحه 29-49

محسن گل پرور؛ فرزانه خلج؛ افسانه تاجیک؛ محسن طالب


2. رابطه خودکارآمدی و عملکرد وظیفه: اثر تعدیلی عزت نفس سازمانی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394

علی مهداد؛ حسن خردمند مشعل؛ افسانه تاجیک


3. نقش سه آسیب هنجاری بر سرمایه روان‌شناختی و تعالی‌یابی: مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 51-72

محسن گلپرور؛ فرزانه خلج؛ افسانه تاجیک