کلیدواژه‌ها = همبسته­ های روانشناختی
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل همبسته‌های روانشناختی کارآفرینی در ایران

دوره 13، شماره 46، بهار 1400، صفحه 55-70

10.52547/Jcoc.13.1.55

لیلا حشمتی فر؛ محمد جواد لیاقت دار؛ احمد عابدی