کلیدواژه‌ها = توانمندسازی- تمرین‌های شبیه‌سازی- کانون ارزیابی(AC)
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ایفای نقش و شباهت تمرین‌های شبیه‌سازی در کانون‌های ارزیابی وظیفه‌محور و بعدمحور در عملکرد کارکنان

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 9-32

نرگس السادات مرتضوی؛ حمیدرضا عریضی؛ زهره موسوی؛ عباس عباسپور