کلیدواژه‌ها = جبران خدمات- گراندد تئوری- شرکت برق منطقه‌ای استان یزد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل جبران خدمات راهبردی شاغلین شرکت برق منطقه‌ای یزد

دوره 12، شماره 45، زمستان 1399، صفحه 9-30

10.52547/jcoc.12.4.9

سمانه کارگریان؛ علی شائمی برزکی؛ هادی تیموری