کلیدواژه‌ها = سیاهه فرسودگی تحصیلی مسلش-زمینه یابی دانش آموزان (MBI-SS)
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری فرسودگی در دانش آموزان متوسطدازه گه: سیاهه فرسودگی مسلش-زمینه یابی دانش آموزان

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 91-116

مصطفی جنت فریدونی؛ طیبه شریفی؛ محمد نیکخواه؛ جواد خلعتبری