تعداد مقالات: 246
104. الگوی رابطه زنجیره ای ویژگی های شغلی، خشنودی از شغل با رفتارهای نوآورانه

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 76-92

نجمه آراسته صالح کوه؛ علی مهداد


108. پیامد های روانشناختی بیکارشدگی و راهبرد های عملی تصمیم گیری شغلی بازگشت به کار

دوره 9، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 89-103

اکرم السادات رضایی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ سهراب عبدی زرین


110. پیش بینی سلامت روان معلمان بر اساس متغیر های رضایت زناشویی و خودکارآمدی، با میانجی ‏گری رضایت شغلی به منظور ارایه مدل

دوره 9، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 91-115

سید صادق نبوی؛ فرامرز سهرابی؛ غلامعلی افروز؛ سیمین حسینیان؛ علی دلاور


111. شناسایی شایستگیهای مورد نیاز مشاوران کسب‌و‌کار

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 102-119

Mohammad Azizi؛ Fataemeh Hatami


113. نیاز سنجی آموزشی دبیران مدارس متوسطه شهر بندر عباس از دیدگاه دبیران و مدیران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1387

ﻣﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﺐ زاده؛ محبوبه عارفی؛ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﺤﻤﺪی چمردانی


114. اثر بخشی برنامه آماده سازی شغلی به روش گروهی بر هویت شغلی مغشوش دانشجویان دختر

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389

حسین کشاورز افشار؛ ابوالقاسم خوش کنش؛ مهدی خاص محمدی؛ زهرا جهانبخشی


117. رابطه سلامت معنوی با درگیری شغلی در اعضای هیات علمی

دوره 5، شماره 8، زمستان 1390

ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻳﺎﺳﻤﻲ ﻧﮋاد؛ ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻞﻣﺤﻤﺪﻳﺎن؛ ﻧﺎﺻـﺮ ﻳﻮﺳﻔﻲ


121. مقایسه مثبت‌اندیشی، رضایت شغلی و کیفیت زندگی حرفه‌ای دریانوردان و کارمندان خشکی شرکت ملی نفتکش ایران

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 78-95

زهرا کریمی؛ احمد کربلایی محمد میگونی؛ مهرداد ثابت


123. بررسی رابطه بین ادراک سیاست‌های سازمانی با خودکارآمدی شغلی و دلبستگی شغلی

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 82-93

سیدبهاالدین کریمی؛ اکبر سلطانی اکبر سلطانی؛ رامین نوظهوری؛ فیروز محمودی


124. تجارب دانشجویان موفق از مسیر رشدی انتخاب شغل: یک پژوهش کیفی

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 83-102

10.29252/jcoc.11.1.83

یاسر آزادفارسانی؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله شفیع آبادی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ محمد ربیعی


125. امید اشتغال در چشم­ انداز زمان

دوره 8، شماره 26، بهار 1395، صفحه 85-103

محمدرضا عابدی؛ محمد مصطفوی؛ عبد الله شفیع آبادی؛ پریسا نیلفروشان؛ ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه