موضوعات = مشاوره شغلی و سازمانی
قانون‌شکنی خیرخواهانه در سایه سبک رهبری خدمت‌گزار با نقش واسطه‌ای اخلاق حرفه-ای در کسب‌وکارهای خرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.48308/jcoc.2023.232674.1317

امین رستم زاده؛ ذکریا احمدیان


ارائه مدل توانایی نوآوری اعضای هیأت علمی بر اساس مرزگستری دانشگاهی با میانجیگری بازآفرینی شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1403

10.48308/jcoc.2024.235816.1392

سعید نوراللهی؛ سیروس قنبری


مدلسازی بومی عوامل موثر بر گذار موفق دانشجویان از دانشگاه به کار

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 9-36

10.48308/jcoc.2023.232847.1322

شیما پاشا؛ سیمین حسینیان؛ نوشین پردلان


سنتز پژوهی شاخص‌ها و مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد سازمان‌های پژوهشی و ارائه الگو

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 83-122

10.48308/jcoc.2023.103620

جمیله معصومی نیا؛ عصمت مسعودی ندوشن؛ زینب گلزاری


طراحی و تبیین راهبردهای رهبری سلامت محور در شرکت‌های دولتی

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 89-122

10.48308/jcoc.2022.103074

شیما صفرمحمدلو؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ مهدی خیراندیش