کلیدواژه‌ها = الگوی کروی تریسی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین فرصت یاب تحصیلی بومی بر اساس الگوی رغبت ر کروی تریسی در ایران

دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 31-48

10.52547/jcoc.12.1.31

لیلا حق شناس؛ محمد رضا عابدی؛ ایران باغبان؛ سیمین حسینیان