کلیدواژه‌ها = کلید واژه­ها: فراتحلیل
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل همبسته‌های روانشناختی کارآفرینی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

لیلا حشمتی فر؛ محمد جواد لیاقت دار؛ احمد عابدی