نویسنده = ������������������ ��������
طراحی الگوی ارزیابی همسویی راهبردهای آموزش منابع انسانی با اهداف فناوری اطلاعات در بانک های دولتی(مورد مطالعه: بانک کشاورزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1402

10.48308/jcoc.2023.103573

مریم سلیمی اسطلکی؛ حسن رنگریز؛ مهدی خیراندیش


شناسایی و تعیین راهبردهای رهبری سالم با دیدگاه بهزیستی شغلی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 53-86

10.48308/jcoc.2023.103255

شیما صفرمحمدلو؛ سعید اسماعیلی؛ مهدی خیراندیش؛ علیرضا کوشکی جهرمی


طراحی و تبیین راهبردهای رهبری سلامت محور در شرکت‌های دولتی

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 89-122

10.48308/jcoc.2022.103074

شیما صفرمحمدلو؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ مهدی خیراندیش