نویسنده = ������������ ��������
نقش تکنولوژی در برطرف کردن نیاز‌های آموزشی سازمان ها

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 9-28

10.48308/jcoc.2023.103399

صدف خلیجیان؛ حمید حیدری؛ نوشین پردلان؛ سیمین حسینیان؛ هانیه قویدل


رسالت مسیر شغلی از منظر قرآن کریم: (مطالعه موردی سوره حضرت یوسف)

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 131-142

10.48308/jcoc.2022.103027

دکتر نوشین پردلان؛ صدف خلیجیان؛ شکوفه خمسه زاده؛ حمید حیدری؛ هانیه قویدل